fotóművészet

E SZÁMUNK SZERZŐI


Bacskai Sándor (1961)

Író, újságíró, a Fotóművészet munkatársa. A kilencvenes években körülbelül száz életút-interjút készített a Magyar Fotográfiai Múzeum archívuma számára.

Baki Péter (1971)

Fotótörténész, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója, a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karának adjunktusa. 1995-ben fényképész szakvizsgát tett. A Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakát 2000-ben, az ELTE Művészettörténeti Doktori Iskoláját 2006-ban végezte el. Számos publikáció szerzője.

Farkas Zsuzsa (1957)

Művészettörténész. A Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Festő-fotográfusok 1840–1880 című kötete a Magyar Fotográfiai Múzeum kiadásában jelent meg.

Fejér Zoltán (1951)

Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet publikált. Lapunk munkatársa.

Grozdits Károly H. (1973)

Író, újságíró. Mezőgazdasági és teológiai tanulmányokat folytatott. Dolgozott gazdálkodóként, nyomdászként, könyvkötőként, kiállítás-építő segédmunkásként, kultúra-kutatóként, 2002 óta aktív újságíró.

Jerovetz György (1981)

Kritikus, újságíró. 2001–2006 között az ELTE BTK művészettörténet szakára járt. Szerzője az Artportal és a Fotopost.hu internetes folyóiratoknak, rendszeresen publikál a Magyar Narancsban. 2009-től a Visart Művészeti Akadémia tanára.

Kemenesi Zsuzsanna (1971)

Kommunikáció kutató, fotográfus. A Pécsi Tudományegyetemen vizuális kommunikációt tanít. PhD disszertációjának témája: A fotográfia és szöveg egymásban foglaltsága – a fotókalligráfiától a multi-image-ig.

Kotzan, Anne (1961)

Szabadfoglalkozású publicista. Egyetemi tanulmányai alatt egy évet Rómában töltött DAAD-ösztöndíjasként, majd ezt követően főleg kultúrával foglalkozó útikönyveket kezdett írni, köztük Magyarországról is. Már tanulmányai idején kapcsolatba került a fényképezéssel, és több éven át dolgozott egy fotográfus mellett asszisztensként. Ma független szerzőként fogalkozik a fotóval. Szövegei főleg német szaklapokban jelennek meg: foto-MAGAZIN, Photo International, Photopresse, Schwarz-weiss. Kölnben él.

Montvai Attila (1942)

Fotóművész, az ELTE fizikus szakán szerzett diplomát. Fotóművészként és aktív elméleti szakíróként a fotográfia, illetve tágabb megközelítésben a vizuális közlési csatornák technikai, kulturális és intellektuális határainak felmérésével, kiterjesztésével foglalkozott. Fizikusként hasonló vonalak mentén dolgozott a matematikai modellek érvényességét vizsgálva. Ennek eredményeként a Cambridge-i International Biographical Centre Montvai Attilát mint a 21. század iránymutató tudósát tartja számon, és 2006 -ben jelölte az Archimedes Award díjra.

Pfisztner Gábor (1967)

Történelem–német szakon végzett az ELTE-n, és két félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár.

Somogyi Zsófia (1978)

2003-ban végzett az ELTE művészettörténet–esztétika szakán. 2002 nyarán Guggenheim-ösztöndíjas volt Velencében. A Dorottya Galéria munkatársa, 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai-ösztöndíjasa.

Somosi Rita (1980)

Az ELTE művészettörténet szakán végzett 2005-ben, mellette ékszerbecsüs képesítést szerzett. Galériákban, majd a kulturális minisztériumban dolgozott. Jelenlegi kutatási területe a kortárs designékszer.

Szarka Klára (1955)

1978-ban végzett az ELTE történelem–népművelés szakán. Szakíró, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja.

Tímár Péter (1948)

Építészmérnök, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Fotóművészet főszerkesztője. 1979-től harmincegy éven át a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyakorló iskolájának fotó szakát vezette. Jelenleg a Kaposvári Egyetem művészeti karának Fotóművészeti tanszékén tanít. http://www.timarpeter.hu