fotóművészet

2006/1-2. XLIX. ÉVFOLYAM 1-2.. SZÁM

TARTALOM


Bacskai Sándor: Az emberi nézőpontok kutatója – beszélgetés Hajtmanszki Zoltán fotóművésszel

Pfisztner Gábor: Életkép a mai magyar fényképezésről – beszélgetés Beke László művészettörténésszel a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank által közösen szervezett Hungary Today fotókiállításról

Szarka Klára: Divatvalóság – pár mondat a divatfotóról

A stílus a lényeg – beszélgetés Hajdú Andrással

Az igazán jó anyag nem megrendelésre születik – beszélgetés Lábady Istvánnal

Az nem hőskorszak, hanem őskorszak volt – beszélgetés Lengyel Miklóssal

Kincses Károly: Cserebere – Kurtág Judit képei a budapesti Ludwig Múzeumban

Kemenesi Zsuzsanna: Konzervdobozok, Lomok és Ljubityelek – "MA" a Tekodemából

Turay Balázs: Árnyak egy pekingi ablakon, avagy Kínai Lakoma

Somogyi Zsófia: Új szögekből – Barakonyi Szabolcs fotói

Szegő Dóra: Egyénített és megszámolhatatlan – A IV. Lumix digitális fotópályázat kapcsán

Pfisztner Gábor: Tükröm, tükröm, mondd meg nékem! – Diane Arbus retrospektív a londoni Victoria & Albert Museumban

Somogyi Zsófia: Város/Táj/Beavatkozás

Pfisztner Gábor: "Múlt és jövő közt – a nyomasztó jelen – Kortárs kínai fotográfia a londoni Victoria & Albert Museumban

Markovics Ferenc: Újabb felfedezések – Szádvári Éva, Dr. Gróh Gyula

Katona István (1928–2006)

Lussa Vince (1924–2006)

Sümegi György: Kijavítjuk a történelmet – Almásy László 56-os fotóinak története

Sümegi György: Saját és gyűjtött fotográfiák – Pap Zsolt forradalmi és fotó-emlékei

Fejér Zoltán: Felhőfejes – egy elfeledett fotográfus, Szendrő István

Baji Etelka: Magyar képek nyomában Bécsben

Schwanner Endre: A Leica I-től a Nikon F6-ig (4. rész)

Rák József: "Kétéltű" kamerák

Tátrai Sándor: Színkezelés – Color Management (2. rész)

Tímár Péter: Könyvespolc

E számunk szerzői (Rövid életrajzok)

Summary

SZÍNKEZELÉS – COLOR MANAGEMENT

2. rész

Az előző számban bemutattuk a Color Management (modern színkezelés) szabványainak létrehozásáért felelős ICC nemzetközi szervezetet, és ismertettük a kamerák és szkennerek mint bemeneti eszközök, a monitorok és a kimeneti eszközök, azaz a nyomtató- és nyomógépek egyedi színtani ujjlenyomataik, vagyis ICC színprofiljaik elkészítésének és alkalmazásának előnyeit. A fotográfusok számára a legnagyobb problémát az elkészített digitális kép monitoron történő színhelyes megjelenítése és kinyomtatása, sokszorosítása jelenti. A legmagasabb minőségi szint, valamint a megfelelő kommunikáció elérése érdekében a munkafolyamat digitális eszközeit kalibrálni (a későbbiekben is ismételhető alapbeállításait megtenni), azt követően színmérés segítségével értékelni, majd a kapott információkból színprofilt készíteni szükséges.

Ma már egyhangúlag elfogadott tény, hogy nem elégséges a legjobb minőségű monitort, nyomtatót, kamerát megvásárolni: azok színtani összehangolására van szükség, de fontos megjegyezni, hogy a Color Management nem csodaszer, eszközeink tényleges fizikai és technikai korlátait nem képes túllépni, így az adott munka minősége az eszközeink képességeinek is függvénye.

CRT, LCD, Laptop – Kijelzők

Mivel a kijelzők a képek megítélésének és a korrekciók elvégzésének egyetlen helyei, nem lehetséges megjósolható nyomatot elvárni megfelelő monitor-kalibráció nélkül; ezért elengedhetetlen a megfelelő műszeres beállítás. A tapasztalati úton tör-ténő beállítás, vagy a hasonló-an szubjektív, csak éppen szoftveres eljárás (pl. a Adobe Photoshop® felhasználók számára az Adobe Gamma Tool) csak félmegoldás, mert nehezen ismételhető, ezen kívül alacsony minőségi szintet eredményezhet.

Az objektív, műszeres szín-kezeléssel komolyan foglalkozó fotográfusok ma már beszerezhetik például a rendkívül kedvező, 100-250 € árú Gretag- Macbeth fejlesztésű kolorimé-tereket (Eye-One Display) és spektrofotométereket (Eye-One PRO).

Az előbbiek csak a monitor, az utóbbiak a monitor és a nyomtató gyors, egyszerű és ismételhető színprofilkészítését teszik lehetővé a csomagokhoz tartozó szoftverrel (Eye-One Match), a legmagasabb minő-ségi szinten. A saját monitor beállítása mellett a fotográfusok több monitorból álló stúdióik, vagy akár partnereik és ügyfeleik eszközeit is beállíthatják, amely szintén kritikus színkezelési és kommunikációs szempont.

A monitorkalibráció és profilkészítés lépései

1. Műszeres alapkalibráció szoftveres és felhasználói beavatkozással:

– A monitor White Point/Fe-hér Pont, Color Tempera-ture/Színhőmérséklet és Gamma beállítása.

– Brightness és Kontraszt optimális értékeinek műszeres beállítása.

– RGB/Custom Color beállítása a mérőeszköz javaslatai alapján, manuálisan, a monitor menüjén keresztül.

– Szükséges és javasolt am-biens fény mérése a műszerrel – külső fény figyelembe vétele a profilkészítés során –, mivel annak változása (ideális esetben állandó, minimális kellene, hogy legyen) befolyásolja a színek vizuális észlelését a monitoron.

Fontos, hogy az első három lépés állítása a legtöbb monitoron lehetséges a menün keresztül, ezért célszerű olyan monitorral dolgozni, amely ezt lehetővé teszi. Ezek a lépések a későbbi vizuális észlelés minősége és az ismételhetőség szempontjából fontosak! Célszerű továbbá olyan grafikai kártyát alkalmazni – ma már a legtöbb ilyen – amely támogatja a színkezelést.

2. Profilkészítés – szoftver által automatikusan történik a kalibrációt követően:

– Eye-One Match szoftver által generált és ismert tesztmezők lemérése a monitoron.

– Ezáltal meghatározható a monitor reprodukálható színtartománya.

– A szoftver ICC színprofilt készít, és azt rendszerprofilként (System Profile) beállítja.

– A profilkészítés minőségének ellenőrzése a kijelzőn az Eye-One Match szoftverben.

A rendkívül rövid idő alatt könnyedén elkészített színprofilt rendszerprofilként elmentve a színkezelést alkalmazó szoftverek (pl. Adobe Photoshop®) számára egy aktuális színtani ujjlenyomatot nyújt, amely meg-felelő információ a színek tényleges, helyes megjelenítéséről. Mivel a monitorok műszakilag kevésbé állandó eszközök, javasolt a profilkészítést rendszeresen, kb. 4–6 hetente megismételni.

GretagMacbeth monitorkalibrációs eszközök

Eye-One Display – monitorok

A GretagMacbeth Eye-One Display koloriméter jelenleg az egyik legelterjedtebb eszköz a színkezelést alkalmazók körében, mert magas minőségi szintet képes nyújtani, használata rendkívül egyszerű, nem igényel különösebb szakértelmet, a monitorok esetében körülbelül öt percet vesz igénybe a használatuk. Mindkét eszköz vezérlését a csomagokhoz tartozó Eye-One Match szoftver végzi, automatikusan, a felhasználó minimális beavatkozásával. A csomagban egy 200 € értékű bón is található, amely Eye-One PRO spektrofotométerre tör-ténő továbblépésnél hasz-nálható fel.

Eye-One PRO – monitorok és nyomtatók

Az Eye-One PRO spektrofotométer elérhető ára és egyszerű használata miatt szinte szabványként elfogadott műszer lett a színkezeléssel foglalkozó cégeknél, a GretagMacbeth legnépszerűbb rendszere, több, mint százezer felhasználóval.

A spektrofotométer és szoftver a felhasználó számára megfelelő csomagokban – Eye-One Design Photo Proof szkennerek, digitális kamerák, monitorok, nyomtatók, nyomógépek – a teljes munkafolyamat eszközparkjának kalibrációját és profilkészítését lehetővé teszi. A műszer emellett fénymérésre is alkalmas, a stúdiókban ellenőrizhetők a megvilágítások, profilkészítésnél a külső ambiens fény is figyelembe vehető. Ideális fotográfusok, tervezők, reklámügynökségek, nagyformátumú nyomtatással és nyomdai előkészítéssel foglalkozó cégek részére. Hasonlóan a Display koloriméterhez, a magas minő-ségi szint egyszerű használattal, vagy akár automatizálhatóan az Eye-One IO tesztábraolvasó asztallal.

SpectroLino – monitorok és nyomtatók

Az Eye-One PRO spektrofotométer elődje, szintén emissziós és reflexiós mérésekre alkalmas eszköz, amely a színkezelés megszületése óta tulajdonképpen standard lett, minden kutatás, fejlesztés és méréstechnikai feladat referenciaeszköze. A ProfileMaker szoftver segítségével több monitor és munkaállomás kalibrációja végezhető el vele, ajánlott műszer minden nyomdai előkészítő stúdió számára.

A nyugaton már széles körben alkalmazott modern színkezelés a fenti eszközökkel szinte minimális színelméleti és technikai felkészültséggel, kevés manuális beavatkozással, gyorsan, könnyedén és ismételhetoen megtörténhet, ami jelentős lépés a problémamentes munkákhoz, így a fotográfus azt kaphatja, amit a kijelzőn lát, és ami a kép nyomtatásakor megjelenik. A színhelyes képmegjelenítéshez szükséges kamerák, szkennerek profilkészítéséről a követ-kező számban olvashatnak.

Tátrai Sándor

GretagMacbeth Sales Engineer

tatrai@gretagmacbeth.com