fotóművészet

BRASSA?, MOHOLY, CAPA, KERTÉSZ

Hazánkfiai, bélyegeken

A Fotóművészet 2000/3–4. számában, a 90–91. oldalon, Fejér Zoltán: Brassai titkai című írása mellett jelent meg egy elsőnapi boríték képe, a bélyegen pedig Brassainak a Notre Dame ördögfejű vízköpőjét ábrázoló fotója. A francia posta ekképpen emlékezett meg a nagyszerű fotóművész születésének századik évfordulójáról. És mivel a bélyeg egy francia fotográfusok portréit és műveit megörökítő, nyolccímletű kisív egyik darabja, úgy is felfoghatjuk, hogy e gesztussal Frankhon mintegy saját fiává fogadta a magyar számazású művészt. (Az időről időre fellángoló vitákhoz adalék: a Beszélgetések Picassóval című, a Corvinánál 1968-ban megjelent könyvében Illyés Gyula idézi korábbi beszélgetésüket. Egy részlet a VII. oldalról. Illyés: „Itt állsz világhírbe fürösztve. És épp otthon kell képet adnom rólad. A lexikonokban az életrajzod első mondata: magyar, született Magyarországon.” Brassai: „Az vagyok. Brassóban születtem. Az 1899. év 9. havának 9. napján. Négyszeresen a 9-es számmal megjelölve...”)

És most hasonló sikerről számolhatunk be, de ezúttal már a tengerentúlról. Az Egyesült Államok postája is kisívet bocsátott ki nemrégiben, American Photography címmel. Rajta húsz jeles fotográfus egy-egy műve. Méltán dagadhat a keblünk: köztük található egy másik hazánkfiának, André Kertésznek egy képe. Az öntapadós bélyegeket hordozó papír hátoldalán pedig valamennyi alkotó tömör életrajza. Kertész esetében sem titkolják el, hogy magyar származású fotográfusról van szó.

Mindig boldogság és büszkeség tölt el hasonló esetekben: ezeket a diadalokat egy kicsit magaménak érzem. Ám ezúttal, megvallom, az örömömbe némi üröm vegyül. Nehezen vagyok hajlandó morgolódás nélkül tudomásul venni, hogy ismét elszalasztottunk egy világelsőség-lehetőséget. 1989-ben, a fényképezés feltalálásának 150. évfordulóján a Magyar Posta is bélyegpályázatot írt ki – dicséretesen – a jeles alkalomból.

És végül elfogadtak egy olyan tervet, amely a régi fotográfiai „közhelyet” ábrázolta: a faállványra helyezett öreg kamera mellett ügyködő derék fényírót.

Kísértetiesen hasonló bélyeget adott ki például Finnország és Chile. A nagy bajom viszont: elvetették Svindt Ferenc négy értékből álló elképzelését, amely szépen ötvözte Robert Capa, André Kertész, Brassai és Moholy-Nagy László arcképét egy-egy ismert fotójukkal.

Sajnos. Történelmünk során nem kevés találmányt, ötletet ajándékoztunk a nagyvilágnak.

Gazdag ország vagyunk. Telik tőlünk, pocsékolásig.

Markovics Ferenc